ซื้อ | การเช่า | ให้เช่า

► TWF ระบบท่อ - โครงค้ำยัน แบบเดี่ยว

Select the according module in the diagram above.

ระบบขุดเจาะรุ่น 100 ขุดได้ลึกถึง 3.00 เมตร วิธีขุดเจาะด้วยการติดตั้งและขยายพื้นที่
ระบบขุดเจาะรุ่น 300 ขุดเจาะได้ลึกถึง 3.80 เมตร วิธีขุดเจาะด้วยการฝังอุปกรณ์และขุดเจาะ
ระบบขุดเจาะมาตรฐาน รุ่น 600 ขุดเจาะได้ลึกถึง 5.20 เมตร วิธีขุดเจาะด้วยการฝังอุปกรณ์และขุดเจาะ
ระบบขุดเจาะฐาน ขุดเจาะได้ลึกถึง 5.20 เมตร วิธีขุดเจาะด้วยการฝังอุปกรณ์และขุดเจาะ
ระบบขุดเจาะแบบรางสไลด์เดี่ยว ขุดเจาะได้ลึกถึง 3.80 เมตร วิธีขุดเจาะด้วยการฝังอุปกรณ์และขุดเจาะ
ระบบขุดเจาะมาตรฐานแบบรางสไลด์ค ขุดเจาะได้ลึกถึง 6.20 เมตร วิธีขุดเจาะด้วยการฝังอุปกรณ์และขุดเจาะ
รระบบขุดเจาะแบบรางสไลด์คู่ขนาดใหญ   ขุดเจาะได้ลึกถึง 7.60 เมตร  วิธีขุดเจาะด้วยการฝังอุปกรณ์และขุดเจาะ
ระบบขุดฐานรุ่น 400 ขุดเจาะได้ลึกถึง 6.00 เมตร วิธีขุดเจาะด้วยการฝังอุปกรณ์และขุดเจาะ
ระบบขุดเจาะอุโมงค์และท่อ ขุดเจาะได้ลึกถึง 7.60 เมตร วิธีขุดเจาะด้วยการฝังอุปกรณ์และขุดเจาะ
อุปกรณ์ขุดเจาะแบบอลูมิเนียมมวลเบา ขุดได้ลึกถึง 3.00 เมตร วิธีขุดเจาะด้วยการติดตั้งและขยายพื้นที่

TWF - ระบบขุดเจาะรุ่น 300

วิธีขุดเจาะด้วยการฝังอุปกรณ์และขุดเจาะ - for non-stable soilsleichtbox 300.

  • ขุดเจาะได้ลึกถึง 3.80 เมตร
  • ความกว้างของพื้นที่ทำงาน 0.98 - 4.26 เมตร
  • อุปกรณ์เคลื่อนย้ายสะดวก น้ำหนัก 12-18 ตัน
    ส่วนบนสุดของอุปกรณ์หนัก 18-30 ตันแกนมาตรฐาน


ความกว้างของพื้นที่ทำงาน 0.98 เมตร - 4.26 เมตร


Standardspindel

 
pdf iconOperating Manual  
(PDF-Download)pdf icon Rental - Inquiry FormTWF - Light box shoring Type 300 - for technical parameters (dimensions,
weight, etc.)
please refer to
the data sheet. (PDF-Download - 2 pages)

Hydraulic pipe pullers / Pipe grabs   Pipe Grabs


For safe lifting and lowering or contraction of reinforced concrete pipes pipe grabs and hydraulic pipe pullers are a great help.

PhoneContactFor detailed information about pipe grabs and hydraulic pipe pullers, we are always
at your disposal. Please call +43 1 865 33 33 or contact us via
e-mail.

TRENCH SHORING SYSTEMS buy from TWF

We manufacture trench shoring systems in our factory in Heinsberg, Germany. Our product range includes light to heavy trench shoring box-systems, pile chambers, single and double slide rail shoring systems as well as special system solutions for securing excavations
Financing and leasing. We will gladly create a suitable financing or leasing offer for you!
logoleiste grabenverbau 01TRENCH SHORING SYSTEMS USED

Here you will find an overview of our used machines, devices and trench shoring systems. Prior to sale all machines will be checked and tested on our promises according to the manufacturer's instructions. §11 AM-VO

TWF TRENCH SHORING SYSTEMS - Range of Services

TWF Trench soring systems
Special foundation construction
Shoring elements
Trench shoring
Shoring
Slide rail shoring
Trench soring systems
Light weight shoring
Lightbox
Standarbox
Manholebox
Single slide rail shoring
Double slide rail shoring Standard
Double slide rail shoring XL
Pile chamber
Shaft and manhole shoring
Aluminium Light weight shoring
Rolled stell sections
Sheet piles
Trench sheets
Light-weight profiles
Trench struts
Hydraulic tube pullers
Pipe grabs
Rental Shoring systems
Rental Trench Shoring systems
Rental Slide rail shoring
Buy Shoring systems
Buy Trench Shoring systems
Buy Slide rail shoring
 
กลับไปด้านบน